SON DAKİKA
Hava Durumu

Yunan İşgalini Yaşayan Bir Yenişehirlinin Mektubu

Yazının Giriş Tarihi: 06.03.2017 21:58
Yunan kuvvetleri 27 Ekim 1920 tarihinde Yenişehir’i ve İnegöl’ü ilk kez işgal ettiler. İşgal kuvvetleri hiçbir direnişle karşılaşmadan Yenişehir’e girdiler ki; bu da yakın tarihimizin acı bir gerçeğidir.
Bu ilk işgalden sonra başlayan yaklaşık bir yıllık süreçte Yenişehir, Kuva-yı Milliyecilerle işgalci Yunan kuvvetleri arasında tam dört kez el değiştirdi. Nihayet 23 Temmuz 1921’de Yunan kuvvetleri şehri beşinci ve son kez işgal edip şehri bir yıldan fazla ellerinde tuttular.
Bütün bu işgal sürecinde Yenişehir ve köylerinin Müslüman halkı tarifi imkansız derin acılar, zulümler ve baskılar yaşadı. Sadece dışarıdan gelen Yunan askerlerinin uyguladıkları zulümler değildi yaşanan… Asıl büyük yağma, talan ve katliamları yapanlar bu bölgede yaşayan Rum ahalisiydi. Bunların başında Derbent, Gemlik ve Demirtaş Rumları geliyordu. Yenişehir’e giren Yunan askerlerinin hemen arkasında üç bin civarında Rum çapulcu vardı.
Osmanlı Arşivinden konu ile ilgili çok sayıda belge topladım. Sayısı yaklaşık yetmiş civarında olan bu belgelerin taşıdıkları tarih,  işgalin hemen ertesine denk düşüyor. Dolayısıyla işgalin ayrıntılı, sıcak ve canlı tasvirlerini sunuyorlar.
Belgelerin içinde bir Yenişehirlinin mektubu da vardır ki, son derece önemli bilgiler vermektedir. Bu iki sayfalık mektubu, orijinal eski yazı halini de fotoğrafta sunarak, sizlerle paylaşıyorum. Buyurunuz işgali bizzat yaşayan bir Yenişehirlinin, Debbağ Ali Efendi’nin mektubunu okumaya!
 
Bursa’da Hafız Mehmed Emin Efendi biraderimize
Azizim,
Yenişehir’in uğradığı Yunan mezâlimi hakkında size aşağıdaki ma‘lûmâtı veriyorum. Siz de îcâb edenlere ma‘lûmât veriniz.
Yunan, şehri sabaha karşı çevirme hareketiyle işgâl eyledi. İşgâli müte‘âkib telal vâsıtasıyla herkesin iş ve gücüyle meşgûl olmasını i‘lân ederek ahâlîyi hemen kandırmaya başladı. Ertesi günü tek tük evlere işgal askerleri tarafından ta‘arruza başlanıldı.
İkinci günü Kuvâ-yı Milliye mensûblarını ve  beldenin eşrâfını yavaş yavaş toplamağa başladılar. Üçüncü Cuma günü artık mezâlimi açıktan işlemeye başlayarak sokakta çarşılarda tesâdüf eyledikleri gençleri “asker” diye yakalayıp belediyenin bodrumuna hapsettiler. Diğer ahâlinin de üzerlerini arayıp saatlerini ve nakit para mevcûdlarını almaya, gasp etmeye başlanıldı.
Cumartesi gecesi mahallelerde zorla kapıları kırmak sûretiyle hanelere girerek kıymetli eşyâ ve para arayıp,  ahâlîyi yüksek sesler, bağırtılar içinde soymağa başladılar ve gündüz köylerde ve kasabada bütün koşum hayvanlarını arabalarıyla topladılar. Hanelerdeki gerek mültezim mallarını ve gerekse şahıslara ait zahireyi ve geceleri çaldıkları ev eşyâlarını Gemlik’e veyahud Bursa’ya aralıksız kaldırmaya başladılar. Çarşıdan, evlerden topladığı beş yüzden fazla gençleri süngülü muhâfızlarla Gemlik’e kaldırdılar.
Hele çekileceği Pazartesi gecesi benzeri görülmemiş, yürekler dayanamayacak derecede, kumandan tarafından resmen verilen emir üzerine, ne kadar Rum varsa hepsi evlere ellerinde baltalarla kapılara ta‘arruz ederek bütün halkı korku ve heyecân içinde bağırta bağırta soymuşlar ve angarya arabalarını servet sahibi şahısların hânelerinin kapılarına yanaştırarak sandalyesine varıncaya kadar alıp arabalara doldurarak kaldırmışlar ve Cenâb-ı Hakk tekrarından muhâfaza buyursun, Müslüman kadınların cebren iffet ve nâmuslarını tecâvüz ederek namuslarını çiğnemişlerdir.
Pazartesi sabahı saat iki buçuk sıralarında evvela hükûmet konağı sonra belediye ve Bank-ı Osmânî, telgrafhâne, Edhem Paşa Oteli civârı, Hacı Gökgöz’ün bütün dükkanları ve hanlar ve Hacı Tahir’in Mehmed Efendi’nin Cami-i Kebîr karşısındaki muhteşem binası -ki burası Müdâfa‘a-i Hukûk’un karargâhı idi- buralar ve mahallelerde meşhûr binaları gaz yağı ile ateşe vermiş ve mahallelerde kırktan fazla hane henüz ateş alevlenmeden söndürüldüğü halde bugün Yenişehir’in resmi ve meşhûr daireleri hariç olduğu halde otuz hane, yedi han, 273 dükkan ve Çifte Hamam’ın yalnız içinin yakıldığı,  düşmanın çekildiği haber alınması üzerine yangından çayırlara çıkan ahâlî derhâl haberdâr edilerek hemen ahâlînin yangını söndürmeğe vuku‘ bulan fevkalade sa‘y u gayretleri işte bu kadar hasara meydan bırakmış ve ma‘âzallah ahâlînin bu gayretleri olmasaydı şehrin bunun daha birkaç misli yanmış bulunacağı muhakkak idi. Şimdi kasaba ahâlîsi uryân bir halde olup yürekler dayanmayacak bir haldedir.
Köylerin durumuna gelince:
Düşman ilk olarak işgâline muvaffak olduğu Köprühisar Köyü’nü hemen ilk günü yakmış ve bu köyden tek hâne kalmamıştır. Eşya ve hayvanâttan ve zahireden köy ahâlîsine bir şey vermemiştir. Ma‘lûm yâ, burası Kuva-yı Milliyenin dâ’imî karargâhı idi. Bu sûretle ahz u intikâm eylemişdir.
İkinci günü Ebe Köyü’nü yakmış bunun da koyun, zahire ve yoz hayvanâtını sürüp götürmüştür. Bunu müte‘âkip civâr köylere süvârisi dağılıp Rustum, İncirli, Babadye, Akdere, Günece, Hayriye, Kızıl, Kızılhisar, Mecidiye  köylerinin koyun ve yoz hayvanâtını kısmen ve bazısının da tamamen toplayıp götürmüş ve mültezim ve şahıslara ait zahireyi de köylülerden çıkardığı angarya arabalarıyla nakl etmiştir.
Düşman dönüşünde güzergâhına tesâdüf eylediği Akdere, karşı yakadan Kızılhisar, Mecidiye, Reşâdiye, Kirazlıyayla, Kadıkalkdı, Süleymaniye, Kavaklı, ovada; Karaköy, Barcın, Karabahadır köylerinden Barcın, Karabahadır, Karacaali, Çelebi köylerinde sığır koyun hayvanâtını tamamen alıp götürdüğü ve diğerlerini tamamen yakıp hayvanat ve eşyalarını da köylerde tedarik eylediği angarya ile götürmüştür. Barcın ve Karabahadır’ın kadınlarının nâmuslarını pek çok tecâvüz etmiştir. Diğer köyler hakkında henüz ma‘lûmât alamadım.
Velhasıl toplam on sekiz köy yanmıştır. Ova köylerinin de bazılarının hayvanâtını ve koyunlarını sürüyüp götürmüştür. Bini aşkın giden şehir ve kasabadan çıkarılan angarya arabalarından henüz beş on araba gelmiştir. Bazı arabacılar arabalarını bırakıp kaçıp gelmişlerdir.
Artık kasabamız otuz seneye kadar kendini toplayamaz.
Baki çok selam!
Kendi zâyi‘âtımdan bahs etmeği unuttum. 150 çuval buğday Yenişehir’den; 150 çuval buğday Menteşe’den; 95 çuval arpa ve yulaf 40 çuval un Menteşe karyesinden almıştır. Yenişehir’den hanemdeki kıymetli eşyâ, mağazamdan 15 sandık gaz, 3 çuval sabun, 1 çuval şeker, 130 kutu sigara kağıdı, kırk kadar boş çuval, koşumlarıyla birlikte bir tek araba.
İşte bize isâbet eden zâyi‘ât da bundan ibârettir.
Yenişehir’den Debbağ Ali Tevfik
  6 Teşrinisâni Sene 1336
(6 Kasım 1920)

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
Yükleniyor..
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.