Bursa Büyükşehir Belediyesi Site Üstü

Yenişehir'i ağaçlandırmak amacıyla seferber oldular

Yenişehir 17 Mart 2021 13:14
Videoyu Aç Yenişehir'i ağaçlandırmak amacıyla seferber oldular
A
a

Yenişehir Orman İşletme Şefliği'nin ilçe belediyesiyle ortaklaşa çalışmasıyla, bazı okul ve köylere, uygun yerlere dikilmesi amacıyla bedelsiz fidan dağıtılıyor. İlçede bugüne kadar toplam bin 102 adet fidan dağıtımının gerçekleştirildiği bildirildi.

ÖZEL HABER- KAAN KOÇAK

FİDANLAR TESLİM EDİLDİ
     Şehit Yunus Bal Ortaokulu'na 37 adet, Akçeşme İlköğretim Okulu'na 6 adet, Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 12 adet, Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 12, Karacaali Köyü'ne 110 adet, Kavaklı Köyü'ne 90 adet, Dereköy'e 50 adet, Barcın Köyü'ne 110 adet, Fethiye Köyü'ne 55 adet, Demirboğa Köyü'ne 110 adet, Burcun Köyü'ne 40 adet, Süleymaniye Köyü'ne 170 adet, Karaköy'e 110 adet, Söylemiş Köyü'ne 190 adet fidan teslim edildi. Çınar, dışbudak, akçaağaç, erguvan, ıhlamur ve leylandi fidanları, teslim edilen köylerde meydan, cami ve mezarlıklara, okullarda ise bahçelere dikilmeye başlandı."OKUL BAHÇELERİ GÜZELLEŞTİ"
Şehit Yunus Bal Ortaokulu'na teslim edilen 37 adet leylandi fidanı da toprakla buluştu. Fidan dikim etkinliğine katılan Yenişehir Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, "Diğer okullarımız gibi bu okulumuzun bahçesi de gölgesinde çocukların oynadığı, kuşların ötüştüğü ağaçlarla kaplı bir bahçe olacak. Okul bahçeleri, dikilen fidanlarla şimdiden güzelleşti. Bu anlamlı çalışmadan ötürü okul yönetimimize, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Okul Müdürü Emre can ise "Orman Haftası etkinlikleri kapsamında temin ettiğimiz 37 adet fidanımızı bahçemize diktik. Okulumuzun bahçesi bu fidanlarla daha da güzelleşecek" diye konuştu.
     İlçe Belediyesi ile ortaklaşa çalışma başlatan Yenişehir Orman İşletme Şefliği, talepte bulunan okul ve köylere bedelsiz fidan dağıtımı yapıyor. Teslim edilen çınar, dışbudak, akçaağaç, erguvan, ıhlamur ve leylandi fidanları okul bahçelerine, köylerdeyse meydan, cami, mezarlık ve yol kıyılarına vatandaşlar tarafından dikiliyor.
          4122 Sayılı Ağaçlandırma ve Erozyonla Kontrollü Mücadele Seferberliği kapsamında, talepte bulunanlara 6 çeşit fidan bedelsiz olarak dağıtılıyor. Ülke genelinde uygulanan seferberlik sayesinde orman alanlarının yüzde 28,6'dan yüzde 30’a çıkarılması, erozyon kontrolü çalışmalarında dünyada önder ülke konumunun devam ettirilmesi, erozyonla taşınan rusubat miktarının 2023 yılında 130 milyon ton/yıl seviyesine indirilmesi, çölleşme ve erozyonla mücadelede uluslararası karar organlarında yer alarak uluslararası politikaya yön verilmesi amaçlanıyor.     Yenişehir'de ilk etapta toplam bin 105 adet fidanın bedelsiz dağıtımının gerçekleştirildiğini anlatan yetkililer, erozyonla mücadele konusunda şunları kaydettiler: "Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi konum, iklim, topografya ve toprak şartları, ülkemizin erozyona karşı hassasiyetini artırmaktadır. Türkiye açısından erozyonun sebeplerini incelediğimizde insan faktörü ön plana çıkmaktadır. Ülkemizin coğrafi konumu, topoğrafik yapısı, iklim şartları ise erozyonu arttırıcı etki yapmakta, erozyonla mücadeleyi zorlaştırmaktadır.
Toprakların korunması, tabii kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması için erozyonla ve çölleşme ile mücadele edilmesi zorunludur.  Ülkemizin yüzde 59'u, yüzde12'den fazla eğimli alanlardan oluşmaktadır. Bu alanların  yüzde 11,5’inde şiddetli ve çok şiddetli erozyon görülmektedir Erozyon ile taşınan topraklarla çeşitli mineraller ve organik madde de taşınmakta, toprakların verimliliği azalmakta, taşınan rusubat ile birlikte barajlar belirlenen ekonomik ömürlerinden çok önce dolmakta, meydana gelen sel ve taşkınlar can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır.     Dinamik Erozyon Modeli ve İzleme Sistemi sonucu elde edilen verilere göre; ülkemiz yüzölçümünün yüzde 60,28’sinde çok hafif, yüzde 19,13’ünde hafif, yüzde 7,93’ünde orta, yüzde 5,97’sinde şiddetli ve yüzde 6,7’sinde çok şiddetli olarak dağılım göstermektedir. 
Arazi kullanımı açısından değerlendirdiğimizde ülkemizde yer değiştiren toprağın yüzde 38,71’i tarım alanlarında, yüzde 4,17’si orman alanlarında ve yüzde 53,66’sı mera alanlarında meydana gelmektedir.
     Türkiye’de yerinden oynayan toplam toprak miktarının en fazla olduğu havzalar Fırat-Dicle, Kızılırmak ve Sakarya havzalarıdır. Ancak yerinden oynayan toprak miktarı hektara indirgendiğinde Çoruh, Doğu Akdeniz ve Asi havzalarının en fazla eroziv karaktere sahip olduğu belirlenmiştir.TÜRKİYE'DE EROZYON KONTROLÜ
     Erozyon kontrolü ve ağaçlandırma projeleri; toprak verimliliğinin arttırılması, gıda güvenliğinin sağlanması, şehirlerin etrafında yeşil alanlar ve şehir ormanları kurulması, hava ve gürültü kirliliğinin azaltılması, toz taşınımının, sel ve taşkınların önlenmesi, su kaynaklarının muhafaza edilmesi, barajların ömrünün uzatılması, ülkemizin odun hammaddesine olan ihtiyacının temin edilmesi, halkın rekreasyon ihtiyacının karşılanması, biyolojik çeşitliliğin korunması gayelerine hizmet etmektedir.
     Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 44. Maddesi “Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır” hükmünü içermektedir. Başta 6831 Sayılı Orman Kanunu ve 4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu olmak üzere, birçok kanun erozyonla mücadele konusunda hükümler içermektedir.
     1946 yılından bu yana ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu ve mera ıslahı çalışmaları hız kazanarak devam etmiştir.  Türkiye’de 2017 yılı sonuna kadar 9.360.000 ha alanda ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu, mera ıslahı, enerji ormanı tesisi,  suni gençleştirme ve özel ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Bu Çalışmaların 1.450.000 ha erozyon kontrolü çalışması olup, diğer çalışmalar ise dolaylı olarak erozyonu önlemeye katkı sağlamıştır.
Türkiye erozyonla mücadelede dünya liderleri arasında yer alan, orman alanını artıran ender ülkelerden biridir. 2008-2012 yıllarını kapsayan “Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı” hazırlanmış, beş yılda 2 milyon 429 bin hektar alanda ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve ormanların iyileştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
     Ülkemiz dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk üç ülke arasında yer almıştır. Tüm bu faaliyetlerimize bağlı olarak Türkiye’de yılda erozyonla taşınan toprak miktarı 500 milyon ton iken 2018 yılında 154 milyon tona indirilmiştir. 2023 yılında toprak kayıplarının 130 milyon ton/yıla indirilmesi hedeflenmektedir.
     Erozyonun asıl kaynağı olan tarım ve mera alanlarıdır. Yapılan çalışmalar ile bu alanlarda erozyon azalmaya devam etmektedir.
     Meralarda erozyonu azaltıcı teraslama,  münavebeli otlatma,  mera rehabilitasyonu gibi çalışmalar ile erozyon azaltılmaktadır. 
Tarım alanlarında ise; tarım havzalarına göre üretim desenlerin oluşturulması, ekonomik ve erozyon oluşturmayan modern sulamalara geçiş, çiftçilerin parsel bazında desteklenmesi, teraslama, yeşil gübreleme, ekolojiye göre münavebe, çiftçi kayıt sisteminin devreye girmesi gibi önlemler ile tarım alanlarında erozyon giderek azalmaktadır.TÜRKİYE'DE ÇÖLLEŞME VE EROZYONUN BAŞLICA NEDENLERİ
     Türkiye’de çölleşmenin başlıca sebepleri; toprak erozyonu, hatalı tarım uygulamaları ve arazi kullanımı, hatalı sulama teknikleri sonucu tuzlanma, bitkilerin yetişmesini engelleyen tuzlu, jipsli ve aşırı alkali reaksiyon gösteren ana materyaller, ormansızlaşma, aşırı otlatma ve üst toprağın kirlenmesi sayılabilir. Bunların yanında her geçen gün çoğalan nüfusun tabii kaynaklara gittikçe artan talebi ve baskısı çölleşmenin en önemli sebebidir.
Ekolojik olarak hassas olan bu alanlarda başta bitki örtüsünün tahribi ile tabii dengenin  bozulması,  toprak  ve  bilahare ana materyalin aşınmasına yol açmaktadır. Başta Konya, Iğdır İlleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin bütün bölgelerinde arazi  bozulumu çölleşme  görülmektedir."
 
Kaynak : ÖZEL HABER
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Sizce, Yenişehir'in en büyük sorunu nedir?

e-gazete E-GAZETE
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

Belediye Covid İlanı