KİM VATANSEVER KİM GAFİL BAKALIM -1-

Tarih: 24 Temmuz 2022 15:12
KİM VATANSEVER KİM GAFİL BAKALIM -1-
Kıymetli okuyucularım.
İhanet ve hiyanetle vatanperverliğin samimi dindarlığın en açık ve en sinsi alan hiç şüphesiz istihbarat alanıdır. Konu öyle nazik bir yapıya sahip ki sadece istihbarat açısından değil devlet ve devleti yönetenler için de önem arz etmektedir. Teknolojinin gelişimi ve kat ettiği mesafe ile birlikte istihbarat araç ve gereçlerinin de değiştiği bilinmektedir. Yabancı ülke devlet yetkilileri bilerek veya bilmeyerek casuslukta yani istihbaratta kullandıkları ikbal ve iktidar açısından siyasi ekonomik ve ideolojik istihbarat da her dönemde geçerliliğini korumuştur. Kuşkusuz istihbaratçı olmak başka bir duygu içerir. Diğer meslek gruplarından farklı bir kişilik ve kimlik oluşturur.

Kıymetli okuyucularım.
Dünya genelinde bakıldığında gazetecilikte istihbaratçılık arasında benzer özellikler görülür. Bu yüzden istihbaratın yüzde 75'i medya aracılığı ile elde edilir. Yabancı istihbarat örgütleri için başka bir ülke insanını tespit edip seçerek kullanmak eskilere dayanan bir uygulamadır. Bu ya siyasetçi, ya gazeteci, ya sivil toplum mensubu (dernek, vakıf, cemaat mensubu, kulüp ve benzeri kuruluşlar) ya da iş adamları  yahut akademisyenlerden oluşmaktadır. Yabancı ülkelere ve yabancı örgütlere  en çok çalışanlar bu kesim ve bu alandakilerdendir. Burada çok dikkat olunması gereken husus şudur:
İstihbarat örgütleri paravan şirketler yoluyla da finans elde eder ve bunu örgütlü faaliyetlerde kullanırlar.

Kıymetli okuyucularım.
Üzülerek ifade edelim ki siyasi iktidarların gizli servisleri kendi menfaat ve çıkarları için özel olarak kullandıkları bir uygulama mevcuttur. Bu bakımdan istihbaratçıların yetenekli, bilinçli, ciddi, idealist, vatanperver, milli ülkülere bağlı, imanı aksiyon haline getiren birikimli ve kaliteli elemanlardan oluşması lazımdır. Günümüzde istihbarat örgütlenmesi daha çok suçlarla ilgili ve ekonomik istihbaratla ilgili alanları kaplamaktadır.
DEVAM EDECEK

 

http://www.yenisehiryorem.com/makaleprint/kim-vatansever-kim-gafil-bakalim--1-/