Kat karşılığı inşaat yapım ihalesi

Güncel 25 Aralık 2022 13:42
Videoyu Aç Kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
A
a

ilan.gov.tr’ de yer alan ilana göre, Kat karşılığı inşaat yapım ihalesi

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın "Kat Karşılığı İnşaat Yapımı" işinin ihalesi yapılacaktır.
 
1) Encümen Kayıt No: 7552
2) İşin Konusu: Kat Karşılığı İnşaat Yapımı işi
3) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Beyoğlu
c) Mahallesi: Sütlüce
d) Ada No: 3232
e) Parsel No: 3
f) Yüzölçümü: 267 m²
g) Halihazır: Boş
h) Cinsi: Arsa
i) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
j) İmar Durumu: Konut Alanı
4) Arsa Bedeli: 7.075.500.-TL
5)Tahmini İnşaat Maliyeti: 9.513.000.-TL
6) Muhammen Bedel: Brüt: 274,58 m² + 50.000.-TL
7) Geçici Teminatı: 499.155.-TL
8) İhale Tarihi ve Saati: 11 Ocak 2023 - 11:35    Son teklif verme tarih ve saati: 11 Ocak 2023 Saat:11:00
9) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu, Saraçhane/İstanbul
10) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü
11) İhale şartnamesi: İhale Şartnamesi 3.000.-TL bedelle Emlak Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul adresinden satın alınabilir yada aynı adreste ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 449 33 88      Fax: 0212 449 51 33
12) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf,
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,
c) Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
d) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
e) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
f) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
g) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,
i) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
j) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
13) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
14) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 11 Ocak 2023 saat 11:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
16) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 11 Ocak 2023 saat 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  
17) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
18) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.  
19) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLA ÖĞREN
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Sizce, Yenişehir'in en büyük sorunu nedir?

e-gazete E-GAZETE
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat