AFAD acil durum uyarı mesajı nedir? Pek çok kullanıcının telefonuna gönderildi

Kategori: Güncel - Tarih: 12 Haziran 2022 17:29
AFAD acil durum uyarı mesajı nedir? Pek çok kullanıcının telefonuna gönderildi

AFAD acil durum uyarı mesajı, pek çok cep telefonuna gelen uyarının ardından gündemde yer almaya başladı. AFAD tarafından gönderilen acil durum uyarısı mesajında, sel, heyelan vb doğa olaylarına karşı bölgesel uyarılarda bulunuldu. Peki, AFAD acil durum uyarı mesajı nedir? İşte, o detaylar

AFAD tarafından bir süre önce yürürlüğe konulan Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAYS) aracılığıyla bölgede yaşanabilecek potansiyel tehlike durumları yöre halkına bildiriliyor. Haber Alma ve Yayma Sistemi; tehlike haber kaynağı kurumlardan alınacak tehlike haberlerinin, tehdit altında kalabilecek bölgelerin İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’ne “Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi” üzerinden seri bir şekilde iletilmesini sağlayacak yazılım ve donanımdan oluşuyor.

AFAD acil durum uyarı mesajı nedir Pek çok kullanıcının telefonuna gönderildi
Haber Alma ve Yayma Sistemi Projesi kapsamında; tehlike haber kaynağı olabilecek kurum ve kuruluşlara da birer terminal verilerek;
 Yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle oluşabilecek sel, çığ düşmesi, toprak kayması gibi afetlere karşı özellikle yerleşim bölgelerinde hazırlıklı olunması bakımından yapılacak yağış uyarıları;

Orman yangınlarından etkilenebilecek yerleşim yerlerinin boşaltılması konusunda yapılacak uyarılar;

Yoğun yağışlar sonrasında barajlarda meydana gelebilecek taşkınlar nedeniyle etkilenebilecek yerleşim bölgelerine yapılacak uyarılar;

Sanayi bölgelerinde üretilen, kullanılan, depolanan veya başka bölgelere sevk edilen tehlikeli ve toksik endüstriyel maddelerden kaynaklanan kaza ve sızıntılar nedeniyle meydana gelebilecek tehlike durumunda etkilenebilecek yerleşim bölgelerine yapılacak uyarılar;

Bulaşıcı İnsan ve hayvan hastalıkları konusunda yapılacak uyarı ve karantina uygulamaları,

Nükleer ve radyolojik kaza ve tehlike durumu nedeniyle insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek radyasyon doz oranları konusunda yapılacak uyarılar; gibi halka yapılacak duyurulara esas teşkil etmek üzere İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’ne aktarılıyor.

MESAJLI UYARI SİSTEMİ

İkaz ve alarm haberleri ile afet tehlike haberlerinin AFAD Başkanlığı’na kurulan sistem üzerinden tehdit altında kalan yerleşim bölgelerine, GSM Operatörleri aracılığıyla, cep telefonlarına ve sosyal medyaya mesaj olarak gönderilmesini sağlayacak uyarı sistemidir.

AFAD Başkanlığı’na kurulacak bir merkezden ülkemizdeki GSM Operatörlerinin sağlayacağı Cell Broadcast (hücresel yayın sistemi) Yöntemiyle, 112. kanaldan ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durum haberlerinin sirenlerin duyuru sahası dışındaki tehlike bölgelerinde yaşayan halkın cep telefonlarına mesaj gönderilmesi hedeflenmiştir.

AFAD Başkanlığı’na kurulacak olan sistem merkezinden tehlike haber kaynağı olabilecek kurum ve kuruluşlarla da elektronik ortam üzerinden bağlantı sağlanacaktır.

Tehlike haber kaynağı olabilecek kurum ve kuruluşlar, oluşturacakları tehlike haberlerini (halka uyarı verilmesi gereken radyasyon tehlikesi haberi veya meteorolojik tehlike haberi gibi) AFAD Başkanlığı ve GSM Operatörleri üzerinden tehlike bölgesindeki halkın cep telefonlarına 112. kanaldan mesaj göndermeleri sağlanacaktır.

http://www.yenisehiryorem.com/haberprint/afad-acil-durum-uyari-mesaji-nedir--pek-cok-kullanicinin-telefonuna-gonderildi-135832.html