5 yıldızlı oteldeki köpek ısırması davasından beraat kararı çıktı

Kategori: 3.Sayfa Haberleri - Tarih: 23 Temmuz 2021 12:01
5 yıldızlı oteldeki köpek ısırması davasından beraat kararı çıktı

Konaklamak için gittiği 5 yıldızlı otelin bahçesinde köpeğin saldırısına uğraması sonucu yaralanan vatandaş, soluğu mahkemede aldı. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ‘otelin kusuru yok’ kararı Yargıtay’ca onandı.

6 yıl önce konaklamak için gittiği lüks otelin çevresinde yürüyüş yapan vatandaş, iddiaya göre köpeğin saldırısına uğradı. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Olayda otelin güvenlik müdürünün kusuru olduğunu öne süren yaralı vatandaş, oteli şikayet etti. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan otelin mesul ve güvenlik işlerinden sorumlu müdürü hakkında beraat kararı verildi. Davacı vatandaş kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi. Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:
“Davacının konaklamak için otele giriş yaptığı, iddiasına göre otel sınırları içerisinde yürürken otel içindeki bir köpeğin saldırısına uğradığı belirtilmektedir. Adli Şube Müdürlüğü’nün raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaralandığı anlaşılmaktadır. Sanığın olayın geçtiği otelin mesul ve güvenlik işlerinden sorumlu müdürü olduğu, otel konaklama sırasında müşterilerin can ve mal güvenliğine yönelik tüm tedbirleri alması hukuken zorunlu olduğundan cezai sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle sanık hakkında TCK'nın 89/1. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle dava açılmıştır. Bu suçun failinin hayvan üzerinde fiilen gözetim yükümlülüğü bulunan ve hayvanı ihmali veya icrai suretle serbest bırakma eylemini bizzat gerçekleştiren kişi olacağı, katılan tarafından kabulünde olduğu üzere katılanı ısıran köpeğin sokak köpeği olduğu, eylemin kamuya açık alanda gerçekleştiği ortadadır. Bir an için katılanın otel içerisinde saldırıya uğradığının kabul edilmesi halinde dahi suça konu köpeğin sanığın fiilen gözetim yükümlülüğü altında bulunan köpek olmadığı anlaşıldığından unsurları oluşmayan müsnet suçtan sanığın beraatına karar verilmiştir. Olayda yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre katılan vekilinin eksik incelemeye, olayın otel sınırları içinde olduğuna ve sair nedenlere ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme uygun olarak onanmasına oy birliği ile karar verildi.”
Kaynak : İHA

http://www.yenisehiryorem.com/haberprint/5-yildizli-oteldeki-kopek-isirmasi-davasindan-beraat-karari-cikti-66918.html